Cây cà kheo và Trò chơi dân gian, gắn kết cộng đồng

Cây cà kheo và Trò chơi dân gian, gắn kết cộng đồng

Cà kheo là trò chơi tập thể, chủ yếu dành cho các bạn nam nữ thanh niên. Để đi được trên cà kheo đòi hỏi người chơi phải lấy được thế cân bằng, có bước đi chính xác, sức khoẻ tốt và phải khéo léo kết hợp nhịp nhàng cả chân lẫn tay.